ĐÔNG TÂY BẮC

-9%

SAPA – HÀ GIANG 4 NGÀY 4 ĐÊM

0 review

 • Thời gian : 4 Ngày 4 Đêm

 • Khởi hành : Hàng Ngày

 • Phù hợp : Gia Đình, Cặp Đôi, Bạn Bè

 • Loại hình : Tour Ghép Đoàn/ Tour Riêng

Thời gian

4 Ngày 4 Đêm

Giá/ngày

1 VNĐ

Giá: 3.850.000 VNĐ

Tiết kiệm: 0.4 VNĐ

Giá gốc
4.250.000 VNĐ
Tiết kiệm
- 0.4 VNĐ
Giảm giá
3.850.000 VNĐ

-8%

MỘC CHÂU 2 NGÀY 1 ĐÊM

0 review

 • Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm

 • Khởi hành : Hàng Ngày

 • Phù hợp : Gia Đình, Cặp Đôi, Bạn Bè

 • Loại hình : Tour Ghép Đoàn / Tour Riêng

Thời gian

2 Ngày 1 Đêm

Giá/ngày

1 VNĐ

Giá: 1.150.000 VNĐ

Tiết kiệm: 0.1 VNĐ

Giá gốc
1.250.000 VNĐ
Tiết kiệm
- 0.1 VNĐ
Giảm giá
1.150.000 VNĐ

-4%

HÀ GIANG – CAO BẰNG 5 NGÀY 4 ĐÊM

0 review

 • Thời gian : 5 Ngày 4 Đêm

 • Khởi hành : Thứ 4 Hàng Tuần

 • Phù hợp : Gia Đình, Cặp Đôi, Bạn Bè

 • Loại hình : Tour riêng/ Tour Ghép Đoàn

Thời gian

5 Ngày 4 Đêm

Giá/ngày

1 VNĐ

Giá: 4.950.000 VNĐ

Tiết kiệm: 0.2 VNĐ

Giá gốc
5.150.000 VNĐ
Tiết kiệm
- 0.2 VNĐ
Giảm giá
4.950.000 VNĐ

-10%

CAO BẰNG – BẮC CẠN – THÁI NGUYÊN 3 NGÀY 2 ĐÊM

0 review

 • Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm

 • Khởi hành : Thứ 6 Hàng Tuần

 • Phù hợp : Gia Đình, Cặp Đôi, Bạn Bè

 • Loại hình : Tour riêng/ Tour Ghép Đoàn

Thời gian

3 Ngày 2 Đêm

Giá/ngày

1 VNĐ

Giá: 2.250.000 VNĐ

Tiết kiệm: 0.25 VNĐ

Giá gốc
2.500.000 VNĐ
Tiết kiệm
- 0.25 VNĐ
Giảm giá
2.250.000 VNĐ

-10%

VÒNG CUNG ĐÔNG TÂY BẮC 5 NGÀY 4 ĐÊM

0 review

 • Thời gian : 5 Ngày 4 Đêm

 • Khởi hành : Thứ 4 Hàng Tuần

 • Phù hợp : Gia Đình , Cặp Đôi, Bạn Bè

 • Loại hình : Tour Ghép Đoàn / Tour Riêng

Thời gian

5 Ngày 4 Đêm

Giá/ngày

1 VNĐ

Giá: 5.550.000 VNĐ

Tiết kiệm: 0.6 VNĐ

Giá gốc
6.150.000 VNĐ
Tiết kiệm
- 0.6 VNĐ
Giảm giá
5.550.000 VNĐ

-12%

MAI CHÂU – MỘC CHÂU 2 NGÀY 1 ĐÊM

0 review

 • Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm

 • Khởi hành : Thứ 7 Hàng Tuần

 • Phù hợp : Gia Đình , Cặp Đôi, Bạn Bè

 • Loại hình : Tour Ghép Đoàn / Tour Riêng

Thời gian

2 Ngày 1 Đêm

Giá/ngày

1 VNĐ

Giá: 1.150.000 VNĐ

Tiết kiệm: 0.15 VNĐ

Giá gốc
1.300.000 VNĐ
Tiết kiệm
- 0.15 VNĐ
Giảm giá
1.150.000 VNĐ

-9%

View map

HÀ GIANG 3 ĐÊM 2 NGÀY

0 review

 • Thời gian : 3 Đêm 2 Ngày

 • Khởi hành : Hàng Ngày

 • Phù hợp : Gia Đình , Cặp Đôi, Bạn Bè

 • Loại hình : Du lịch khám phá

Thời gian

3 Đêm 2 Ngày

Giá/ngày

1 VNĐ

Giá: 2.400.000 VNĐ

Tiết kiệm: 0.25 VNĐ

Giá gốc
2.650.000 VNĐ
Tiết kiệm
- 0.25 VNĐ
Giảm giá
2.400.000 VNĐ

-9%

View map

HÀ GIANG 3 NGÀY 2 ĐÊM

0 review

 • Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm

 • Khởi hành : Thứ 6 Hàng Tuần

 • Phù hợp : Gia Đình , Cặp Đôi, Bạn Bè

 • Loại hình : Du lịch khám phá

Thời gian

3 Ngày 2 Đêm

Giá/ngày

1 VNĐ

Giá: 2.150.000 VNĐ

Tiết kiệm: 0.2 VNĐ

Giá gốc
2.350.000 VNĐ
Tiết kiệm
- 0.2 VNĐ
Giảm giá
2.150.000 VNĐ

Địa điểm

xem thêm

Tour HOT

From 2.850.000 VNĐ 2.950.000 VNĐ


From 3.650.000 VNĐ 3.350.000 VNĐ


CÁT BÀ 3 NGÀY 2 ĐÊM

Thời gian: 6 days

From 2.190.000 VNĐ 2.050.000 VNĐ


CÁT BÀ 2 NGÀY 1 ĐÊM

Thời gian: 6 days

From 1.850.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ


From 2.050.000 VNĐ 1.950.000 VNĐ


From 2.450.000 VNĐ 2.250.000 VNĐ


Ưu đãi lớn